Installasjon av Mamut Integrasjonsmodul (MIM) utføres fra nettadresse som du har mottatt per e-post, sammen med lisensnøkkel.

 • Åpne Internet Explorer og går til oppgitt nettadresse. Det er viktig at Internet Explorer er satt som standard nettleser under installasjonen (du kan bytte tilbake til din foretrukne nettleser når installasjonen er ferdig).
 • Finn hvilken Mamut versjon du benytter under Hjelp i Mamut og klikk Start installasjon på riktig Mamut-versjon i listen.
 • Klikk Kjør når installasjonen starter og bekreft alle videre meldinger til Mamut Integrasjonsmodul er ferdig installert og viser skjermbilde hvor lisensnøkkel og Mamut-tilkobling må registreres.

Lisensnøkkel

Lisensnøkkelen styrer kundeinformasjon og hvilke funksjoner som er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul. Etter bestilling av Mamut Integrasjonsmodul skal du ha mottatt lisensnøkkel på e-post.

 • Skriv inn lisensnøkkelen i feltet Din lisensnøkkel og klikk på knappen Registrer. Etter noen sekunder skal firmanavn, adresse og kontaktinformasjon vises i blå skrift.

mim registrer lisens

Mamut tilkobling

For at MIM skal få kontakt med Mamut-databasen må servernavn og firmadatabasenummer i Mamut angis. Normalt vil MIM prøve å finne denne informasjonen automatisk ved oppstart, så dersom feltene allerede er utfylt er det kun å sjekke at riktig firmadatabasenummer er angitt. Dette kan du sjekke ved å åpne Mamut og velge Fil -> Åpne firmadabase og se i listen hvilken firmadatabasenummer som benyttes.

 • Sjekk at følgende felter er utfylt:
  Mamut Server: Navnet på den PCen du installerer på, eller navnet på den serveren Mamut-databasen er installert på.
  Mamut Database: Dette er vanligvis 'MAMUT'.
  Firmadatabasenr: Den firmadatabasen i Mamut du skal jobbe mot. Sjekk i Mamut under Fil -> Åpne firmadatabase.
  SDb: Systemdatabasen til Mamut. Normalt er det verdien 1 som skal benyttes. Dette kan eventuelt sjekkes mot verdien SystemDatabase i konfigurasjonsfilen Mamut.ini som normalt ligger under katalogen C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Mamut.ini. Merk at det for Engelsk Windows vil være C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Mamut.ini.
 • Klikk på Lagre. Etter noen sekunder vil det komme melding om Mamut-tilkobling er OK eller ikke. Dersom en feilmelding i rødt dukker opp bør modulen startes på nytt, deretter klikker man bare på Test tilkoblinger.

Innstillinger

Her behøver man normalt ikke endre på noe, modulen vil virke med forhåndsvalgene. Men om man ønsker kan:

 • Katalog for loggfiler legges til en annen valgfri plassering.
 • Mamut bruker settes til den som bruker PCen normalt. Alle endringer som MIM gjør i Mamut vil da tilknyttes denne.
 • Les fra ini-fil er kun aktuell for spesielle miljøer, eks. server med restriksjoner. Brukes sjelden.
 • Sikkerhetsnøkkel kan legges inn og brukes dersom skripter i nettbutikk er klargjort for dette, og samme nøkkel er registrert for bruk i disse. Dette vil da begrense tilgang til kommunikasjon som inneholder denne nøkkelen.

Klar til bruk

MIM er nå klar til bruk og du vil se arkfaner for de ulike moduler du har bestilt. F.eks. Ordreimport fra Nettbutikk eller Fakturaeksport. Hver av disse modulene har ulike innstillinger som må settes opp for at programmet skal kommuniserer mot riktig nettbutikk eller f.eks. e-postforsendelser til regnskapsfører. Se brukermanual for de ulike modulene for videre oppsett av MIM.

Lykke til!