Ved oppdatering eller flytting av Mamut Integrasjonsmodul (MIM) kan det lønne seg å forberede seg litt, ta noen forholdsregler. Samt påse at man har lisensnøkkel tilgjengelig.

Normalt lagres og beholdes alle innstillinger på lisensserver, slik at de hentes frem igjen automatisk når man installerer modul på nytt, og legger inn sin lisensnøkkel. Men når man jobber med data kan det av og til hende at ting feiler, og derfor bør man ta sine forholdsregler. Vi anbefaler derfor at man noterer seg alle innstillinger man har i MIM, gjerne ved å ta skjermbilder av dem. Dette kan uansett være greit å ha om det finnes flere brukere, ettersom menneskelige feil også kan skje, f.eks. ved at noen ved et uhell endrer på en innstilling.

I forbindelse med flytting, oppdatering eller nyinstallasjon bør man kanskje være spesielt oppmerksom på  de globale innstillingene, det vil innstillinger for 'Mamut Server' (maskinen/serverens nettverksnavn), 'Mamut Database' (norm. MAMUT), 'Firmadatabasenr.' (norm. 1) og 'SDb' (Systemdatabase - norm. 1).

innstillinger

Dersom man har autorutiner aktivert kan det lønne seg å deaktivere disse, spesielt om modulen skal flyttes. Når det er gjort går man inn og noterer seg alle verdier på tidsstempler, for at man skal slippe at modulen begynner på 0 igjen, og må overføre alle produkter m.m. på nytt. Disse finner man i siste underfane, under 'Mamut eksport':

MIM-eksport

MIM-eksport tidsstempel

Etter flytting eller nyinstallasjon legger man inn lisensnøkkel og innstillinger for tilkobling til Mamut, for så å aktiverer dette. Deretter sjekker man alle instillinger, samt legger inn verdiene for tidsstempel, før man aktiverer autorutiner eller begynner å importere/eksportere noe via MIM.