Kategorier og stikkord er begge forhåndsdefinerte taksonomier i Wordpress, men med forskjellige omfang. I forhold til bruk er det ingen begrensninger, og du kan ha så mange kategorier som du måtte ønske. Dog er kategorier i Wordpress som bredere seksjoner av et nettsted, mens stikkord er som nøkkelord.

Noen ganger vil du kanskje endre kategorier til stikkord, eller stikkord til kategorier. For å gjøre det går du til 'Verktøy -> Importer', hvor du trykker på 'Installer nå' under 'Kategorier og stikkord konverterer'. Når den er ferdig installert trykker du på 'Kjør import', velg 'Kategorier til stikkord' eller 'Stikkord til kategorier', samt hva du vil konvertere før du trykker på 'Konverter ... til ...'.

Wordpress - Konvertering av kategorier og stikkord