Administrasjon av kategorier og produkter er forholdsvis enkelt og oversiktlig i Zen Cart, og man navigerer enkelt frem og tilbake ved å klikke på kategoriene man vil inn i - og tilbakeknapp for å gå et nivå tilbake. Man kan også benytte nedtrekklisten fra toppen av listen på høyresiden, for å navigere ennå raskere frem og tilbake om man skal igjennom mange kategorinivåer.

liste_kategori.png

{mospagebreak heading=&title=Aktiver/deaktiver kategori og produkt}

liste_deaktiver_produkt.png
Om man vil deaktivere et produkt navigerer man seg bare inn i den kategorien som produktet befinner seg i, hvor man da får opp en liste over alle produkter i kategorien. produkt_deaktivert.pngNår man har funnet riktig produkt klikker man bare på det grønne ikonet i 'Status'-feltet, det vil da endres til rødt og produktet er deaktivert.

Aktivering og deaktivering av kategorier foregår på samme måte, med unntak av at man ved deaktivering av en kategori også deaktivere alle produkter som finnes i den - også de som er lenket fra andre kategorier.advarsel_deaktiver_kategori.png

 

 

{mospagebreak heading=&title=Kommer ...}

 

{mospagebreak heading=&title=Kommer ...}