• Over 20 års erfaring
  • Konkurransedyktige priser
  • Firma i både Norge og Finland (EU)

SYNTAX ERROR er et lite og personlig firma med bredt kontaktnettverk og dyktige samarbeidspartnere, med hovedfokus på små og mellomstore bedrifter.

SYNTAX ERROR leverer brukervennlige løsninger for nettsider, nettbutikker, integrasjoner og andre aktuelle nettsystemer. Først og fremst løsninger bygget på åpen kildekode. Flere av disse er løsninger SYNTAX ERROR også har bidratt til utvikling og oversettelse av gjennom flere år.

Det hele startet opprinnelig med en tomansbedrift med nettbutikk hvor driftsnavnet SYNTAX ERROR ble registrert i desember 1999, med fokus på salg av datakomponenter, samt bygging av datamaskiner for privatmarkede. Tanken den gang var å gjøre noe med de høye prisene som var på den tiden, noe man også langt på vei lyktes med og havnet blant de billigste nettbutikkene i noen prisundersøkelser. Vi var derimot ikke alene om tanken, og det var derfor en rekke nye nettbutikker som ble etablert i samme tidsrom. Noe som da naturligvis presset prisene ned, og også fortjenesten til et minimum. Dette kombinert med noen personlige prioriteringer førte etterhvert til at vi valgte å legge ned butikken i sin daværende form.

Noen år senere ble det besluttet å gjennopta drift av syntaxerror.no, men da i en annen form med bakgrunn i de erfaringer og kontakter man har opparbeidet seg gjennom flere år i nettbutikkmarkedet – og som bidragsyter til det åpne kildekodemiljøet. F.eks vil erfaringen fra drift av nettbutikk, nettsider og lager komme kundene til gode, ettersom man vet hva dette dreier seg om, og hvilke utfordringer som finnes i den forbindelse.


Rune Rasmussen
Konsulent/Daglig leder

FO-nummer: FI21831495
Org.nr.: NO989120964MVA