Hastesak / Akutt brukerstøtte telefon

Aktuell f.eks. når kunde ringer for øyeblikkelig brukerstøtte, uten forhåndsavtale.
Også aktuell ved behov for annen hjelp/utvikling på kort varsel og tidsfrist.
Se produktdetaljer for pris på kveldstid/ferie og annen informasjon.
NOK 960,-
Tidspunkt

Når kunde ringer for øyeblikkelig brukerstøtte, uten forhåndsavtale per e-post, må vi legge annen jobb (eller fritid) til side med de ulemper dette medfører. Samme gjelder ved behov for annen hjelp og utvikling, som må skje på kort varsel og med kort tidsfrist – «på siden» av allerede planlagte oppgaver, fritid og ferie.

Timeprisen baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

Kveldstid regnes etter kl 16:00, mandag - torsdag.
Helg regnes mellom fredag kl 16:00 og mandag kl 09:00.

* Det gis ikke fastkunderabatt på dette.