Konsulenttjenester, timer

Timeprisen baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.
NOK 680,-

Brukerstøtte, utvikling m.m. for kunder uten fast avtale.

Timeprisen baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

* Avtalekunder med avtale som gir rett til fastkunderabatt gis rabatt i henhold til gjeldende avtale, samt avvikende betingelser med hensyn til beregning av tidsbruk, hvor tid avrundes oppdad til 15 minutter.