Konsulenttjenester, timer

Timeprisen baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.
NOK 650,-

Timeprisen baseres på faktisk medgått tid, per påbegynt time.

* Fastkunde kr. 525,-
Som fastkunde regnes kunde med service- og/eller supportavtale, som også har egne betingelser med hensyn til beregning av tidsbruk, hvor tid avrundes oppdad til 15 minutter.