Serviceavtale - Årlig

Serviceavtale for nettløsning som dekker registrering av avtale, en enkel sikkerhetssjekk av nettløsning, samt nødvendig oppfølging av deg som kunde angående oppdateringer.

Avtalen innebærer at din standard nettløsning oppdateres og vedlikeholdes fortløpende, med viktige oppdateringer og feilrettinger som utgis.

Avtaleprisen faktureres forskuddsvis per år f.o.m. avtaleinngåelse, etter til enhver tid gjeldende pris på faktureringtidspunktet. Videre faktureres hver enkelt oppdatering fortløpende per medgått tid etter gjeldende fastkundepris, med mindre medgått tid er under en time, i så fall overføres tiden til neste oppdatering eller oppdrag. Ved eventuell oppsigelse faktureres alt utestående etter normale betingelser.

Avtale gjøres tilgjengelig ved bestilling, denne må signeres og returneres før den trår i kraft.

Under vurdering/revisjon - Ta kontakt for pris og betingelser.