Consignor Webservice

CONSIGNOR_Webser_4d91c51a86f6d.png
CONSIGNOR_Webser_4d91c51a86f6d.png
CONSIGNOR_Webser_4d91c51a86f6d.png
Webservice for uttrekk av ordre-/kundedata fra nettbutikk.
NOK 2950,-
System

Med vår webservice-integrasjon vil du kunne hente ut sendingsinformasjon (mottakernavn, adresse, leveringsmåte osv.) direkte fra nettbutikk, kun ved å skrive inn ordre- eller kundenummer i Consignor. Når du så skriver ut etikett for sendingen vil status på ordre kunne oppdateres automatisk til sendt, samtidig som sporingsnummer lagres i ordrestatus i nettbutikk (når uttrekk gjøres på ordrenummer).

Consignor er en løsning for utskrift av etiketter og fraktbrev på pakkedisken, som leveres i flere versjoner, hvor da vår webservice støtter On-premises (Windows-installasjon) og Ticket (nettbasert versjon). Consignor (tidligere EDI-Soft) er skandinavias ledende leverandør av transportadministrative løsninger, til store og små bedrifter.

Consignor On-premises/Ticket i seg selv må bestilles fra Consignor, vi leverer kun en webservice som gjør det mulig å koble Consignor opp mot nettbutikken, for uthenting av sendingsinformasjon fra ordrer og kunder i nettbutikk (Ship Advisor er ikke støttet). Consignor kan også ha egne betingelser og gebyrer for tilleggstjenester, i tillegg til deres faste kostnader – ta derfor kontakt med Consignor om detaljer før du bestiller webservice fra oss.

Webservicen leveres normalt som en filpakke, som kunde selv laster opp til nettbutikkens mappe (rot), sammen med nødvendige innstrukser.

Kobling mot webservice må konfigureres i Consignor On-premises av kunde selv. For Consignor Ticket gjøres dette av Consignor, etter at de har mottatt nødvendige opplysninger for dette fra kunde.

Ved behov kan vi også bistå med installasjon og konfigurasjon, samt oppfølging av Consignor, etter nærmere avtale og tillegg i pris.

Merk at integrasjonen ikke er åpen kildekode (låses til domene som det bestilles for), samt at funksjonalitet kun kan garanteres for den hovedversjon av system som integrasjonen er utviklet for. Ved større endringer i integrert system vil det kunne bli nødvendig med ny integrasjon, eller oppdatering, noe vi i så fall også vil måtte ta betalt for (etter rabattskala: inntil 1 år -40%, 1-2 år -30%, 3-4 år -20%). Integrasjonen er selvstendig, med direkte kobling mot databasen - og krever dermed heller ingen andre tillegg eller endringer (utover nettbutikk, PHP, MySQL (evt. MariaDB) og ionCube Loader - som er standard på de fleste netthotell).

Webservicen trigger heller ikke utsendelse av e-post eller SMS fra nettbutikk, men dette fungerer da også normalt mye bedre direkte fra Consignor, så lenge det velges i konfigurasjon der.

Webservicen er laget for standardløsning av nettbutikk, støtte for eventuelle utvidelser og spesialttilpasninger må utvikles særskilt.

Støtte for PHP 5.6 - 7.1 (7.2 delvis testet).

Les mer om Consignor ved å klikke her ...