Mamut integrasjon - Import og eksport

MIM_Nettbutikk_Import.png
MIM_Nettbutikk_Import.png
MIM_Nettbutikk_Eksport.png
Ordreimport fra nettbutikk gir deg mulighet for automatisk import av ordrer på angitte intervaller.

Med produkteksport kan du administrere produktene i Mamut, med automatisk synkronisering til nettbutikken.

Lei av å registrere ordrer og faktura manuelt i deres regnskapssytem?

Mamut-integrasjonen gir deg oversiktelig og helautomatisk integrasjon mot din nettbutikk.

Dette er et system for informasjonsdeling mellom Mamut og andre datasystemer.

Ordreimport

Ordreimport fra nettbutikk gir deg mulighet for automatisk import av ordrer på angitte intervaller, og kan samtidig oppdatere ordrestatus i nettbutikk etter vellykket import og statusendring (fakturering/kreditering).

 • Ordreimport fra nettbutikk
 • Kontaktimport1
 • Produktimport1
 • Automatiske rutiner/kjøringer
 • Oppsett for flere nettbutikker2

1. Kontakter og produkter importeres og opprettes sammen med ordre, dersom de ikke eksisterer i Mamut fra før.
2. Etter nærmere avtale.

Produkteksport

Med produkteksport til nettbutikk kan du administrere alle produkter i Mamut og føle deg trygg på at alle produkter synkroniseres automatisk, eller manuelt (innstilling i modul), til nettbutikken.

 • Eksport av produkter
 • Eksport av kontakter1
 • Eksport av lagerstatus
 • Mulighet for eksport av rabattregister2
 • Kan tilpasses alle systemer
 • Overføring av bilder via ftp
 • Automatiske rutiner/kjøringer

1. For utvalgte systemer. En kontaktperson/adresse, uten passord.
2
. Standard skript for rabatteksport er ikke utviklet for støttede nettbutikker per i dag.