Vi leverer brukervennlige løsninger for nettsider, nettbutikker og andre aktuelle nettsystemer. Løsninger som hovedsaklig er basert på åpen kildekode, med få unntak. Dette er da også systemer som vi også har oversatt og bidratt til utviklingen av gjennom flere år, og dermed kjenner bedre enn de fleste.

LOGO_ResellerVi er også 'Mamut Retail Partner Reseller' og kan tilby dere Mamut One med integrasjon mot nettbutikk eller andre relevante systemer. Eksempelvis kan vi leverer ferdige løsninger for integrasjon mot nettbutikker bygget på bl.a. Arastta, Zen Cart, VirtueMart og OpenCart. Denne løsningen gjør det mulig for dere å importere deres ordrer og kunder automatisk inn i Mamut One, samt også eksportere produkter, ordrestatus og lager m.m.  fra Mamut One til deres nettbutikk.