Har du en gammel installasjon av Joomla, Zen Cart, OpenCart el.a. som du selv eller andre har installert, men er usikker på hvordan du oppdaterer / oppgraderer? Da kan vi hjelpe deg med å oppdatere eller migrere denne raskt og sikkert, etter å ha sikkerhetskopiert, samt tatt andre nødvendige forholdsregler.

Oppdatere / Oppgradere Joomla

F.eks vil en oppdatering av en standard Joomla-installasjon, innen samme serie eller oppdateringsbane (eks. 1.7.x->3.x), koste kun kr. 1950,- for kunder uten vedlikeholdsavtale. Dette inkluderer da en forhåndsdiagnose, sikkerhetskopiering av hele installasjonen, samt oppdatering av Joomla-kjernen til siste versjon i den aktuelle serien/oppdateringsbanen.

Dersom installasjonen inneholder ekstra komponenter, mouler, programtillegg, tilpasset design eller annen tilpasset kode, må det gjøres en vurdering på om dette kan oppdateres og videreføres, og hvor mye ekstra arbeide som må påregnes. Dersom dere mangler oversikt over dette må det avtales en gjennomgang og vurdering av dette, for å estimere arbeidsmengde og pris.

Migrere Joomla

Når det gjelder veldig gamle installasjoner av f.eks. Joomla/Mambo, som versjon 1.0 og 1.5, vil det ikke være mulig å oppdatere direkte til siste versjonserie. Man må derimot foreta en migrering, som er en mye mer omfattende operasjon. En slik jobb vil da også kreve en gjennomgang og vurdering for å kunne estimere arbeidsmengde og pris.

Oppdatere og migrere Zen Cart, OpenCart og andre systemer

Samme grunnprinsipper som ovenfor gjelder også for Zen Cart, OpenCart m.fl., men disse finnes i så mange versjoner og konfigurasjoner at de ikke kan prises på forhånd, men må gjennomgås og vurderes fra installasjon til installajson.

Klikk her for å fylle ut skjema dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på oppdatering.