Undertegnende har gjennom flere år bidratt med norske oversettelser av fritt tilgjengelige systemer, som blant annet Zen Cart nettbutikkløsning og Joomla publiseringsløsning med mange tilhørende utvidelser. Dette er gjort for å hjelpe andre, uten at vi har tatt noen betaling for denne jobben eller nedlastingene. Filene legges normalt ut for fri nedlasting på de respektive sider for dette.

Dette er noe jeg ønsker, og kommer til, å fortsette med så lenge jeg har mulighet for det.  Men det er nok ikke til å stikke under en stol at slikt idealistisk arbeide krever en viss "økonomisk frihet" – og min tid er i likhet med de fleste andre styrt av behov for en anstendig inntekt. Dette setter sine begrensinger for hvor mye jeg kan sette av til oversettelser, og senere oppdateringer.

Jeg vil derfor gjøre det mulig for brukerne, spesielt de kommersielle som tjener på bruk av utgivelsene, å sponse oversettelsejobber. Man kan derfor kontakte meg om det er en oversettelse man savner, eller behøver oppdatering eller språkvask av. Jeg vil estimere tiden denne jobben kan ta, og vi kan videre avtale eventuell pris og betingelser.

En fast grunnbetingelse vil dog alltid være at språkfilene skal lisensieres under en åpen lisens (normalt GNU GPL v2), og også kunne gjøres tilgjengelig for andre brukere for fri nedlasting.

Vi håper med dette at vi på sikt skal kunne gjøre tilgjengelig enda flere, og bedre oversettelser, fritt tilgjengelig for alle brukerne av systemene.


Om du vil takke for oversettelser jeg allerede har bidratt til kan du gi ditt bidrag via direkte bankoverføring/-innskudd til konto 9100.30.54115 merket «Takk for oversettelse», du kan også gjøre dette via kortbetaling eller overførsel gjennom PayPal-knappen nedenfor.

Mvh
Rune Rasmussen