Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

Foreningen Joomla! i Norge

jin_startsiden.pngsyntaxerror.no har gjennom flere år vært aktiv bidragsyter til flere systemer bygget på åpen kildekode, og har da også vært aktiv i Joomla!-felleskapet siden starten. Har i de senere år vært webansvarlig for bl.a. Foreningen Joomla! i Norge, og har da også utviklet og bygd opp de fleste av sidene som foreningen driver. Disse ble også oppdatert nylig, med bl.a. nytt design.

Les mer om foreningens sider

Trademan.no

trademan.pngTrademan.no er en standard nettbutikk levert i samarbeid med Service Design. Butikken består av en standard Zen Cart som er fullt oversatt til Norsk, med noen mindre design- og tekniske endringer tilpasset kunde.

VIP-Norge.no

vip-norge.jpgVIP Norge AS hadde opprinnelig en HTML-side, laget i Frontpage, som påførte dem både arbeid og hodebry ved vedlikehold. Det ble derfor besluttet å bytte til publiseringssystemet Joomla!, men man ønsket også å videreføre eksisterende design - og dette ble da omskrevet og tilpasset det nye publiseringssystemet med godt resultat.