Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

barnestasjBarnestæsj AS har overtatt nettbutikken vi bygget med integrasjon mot Mamut for Barnetrend. De driver den videre under et litt annet, men ikke helt ulikt, konsept. De importerer nesten alle produktene selv, og har som mål å selge produkter litt utenom det du finner andre steder.

Nettbutikk bygget på Zen Cart, med integrasjon mot Mamut - for import og eksport.