Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

barnetrend.png
Barnetrend.no har i disse dager fått seg ny og brukervennlig nettbutikk, tett integrert med Mamut. Dette er en løsning vi har jobbet med over flere måneder, og er veldig stolte av å se den i daglig drift. Barnetrend.no har lenge "slitt" med Mamut Web og WorldPay, og er veldig glade for å nå være over på en bedre og mer brukervennlig nettbutikkløsning - med større frihet i valg av betalingsformidler.

barnetrend_login.png
syntaxerror.no har med denne leveringen stått for tilpassing og utvikling av Zen Cart og nødvendige filer, som integrasjons-modulen kommuniserer med. Dette har gitt Barnetrend.no mulighet til å overføre alle sine produkter med informasjon og bilder direkte fra Mamut, med mulighet for oppdatering i ettertid. Integrasjonen gir også mulighet for automatisert nedlasting av ordrer til Mamut, samt oppdatering av lagerantall og ordrestatus i nettbutikk.

barnetrend_kasse_sending.png
Utover det har Barnetrend.no også fått en oppfriskning av logo og design forøvrig, og Zen Cart har også fått en rekke forbedringer og tilpasninger som gjør den enda mer brukervennlig. Det er blant annet lagt inn forbedret men enkel støtte for varianter, for å muliggjøre Mamut integrasjon på dette, funksjon for kjøp uten å opprette fast konto.

barnetrend_kasse_fullfort.png
Grafisk visning av hvor man er i kjøpeprosessen (utsjekkingen) for å gjøre denne mer oversiktlig og brukervennlig for kunde, og med det også redusert risiko for at noen skal missforstå og forlate kassen før kjøp er fullført. Pluss mye mer, både skjulte og synlige forbedringer ...