Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

evenstadmusikkEvenstad Musikk startet som en ren nettbutikk i 2004, de har siden da utviklet seg til å bli en solid og merkenøytral aktør i bransjen, med fysisk butikk i Grimstad. På vårparten 2008 kontaktet de oss ettersom de hadde behov for tilpasset integrasjon mot Mamut for sin nye Zen Cart-nettbutikk. Dette var da noe vi kunne levere relativt raskt, ettersom vi hadde grunskriptene klare. Med integrasjonen på plass dukket det opp ønsker om ting som kunne utvides og forbedres, både i integrasjonen og selve nettbutikken. Noe som etterhvert medførte et tettere sammarbeide, med både service- og supportavtale som gjør at man i dag har regelmessig kontakt og oppdatert nettbutikk - med stadige forbedringer.