Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

festkaker-frontFestkaker AS har valgt syntaxerror.no som sin samarbeidspartner, for drift av deres nettsider på Festkaker.no. Dette innebærer både utvikling og vedlikehold av nettstedet, samt support og oppfølging.

Oppdatering! Festkaker klarte dessverre ikke holde tritt med sin egen hurtig vekst og har meldt oppbud per 28.10.2009.

De første trinnene i avtalen er allerede utført og innebar bl.a. flytting til nye og mer stabile servere hos Netbox, migrering fra Joomla! 1.0 til Joomla! 1.5 og oppdaterte utgivelser, samt ny logo og helt nytt design laget i sammerbeid med vår grafiske samarbeidspartner - Shopohoy Design.

festkaker-mmedlVidere skal det nå jobbes med integrasjonen mellom nettbutikken deres bygget på VirtueMart og Mamut ordre-, lager- og produktbehandling.