Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

flytFlyt Forlag gir ut bøker om verdens eventyrlige seilaser. Seilasene vi leser om og drømmer om og som noen også gjennomfører. Der ute, blant havsuler, delfiner, hval og hav – ikke annet enn hav i sikte – der fødtes ideen til Flyt Forlag: gjør all verdens eventyrlige seilaser, gamle så vel som nye tilgjengelige! Som tenkt så gjort – serien er etter hvert blitt omfattende. Og med et hav av bøker å ta av… det fortsetter å komme bøker fra Flyt Forlag.

Nettside bygget på Joomla!, med utvidelsen VirtueMart for nettbutikk, i samarbeide med JooCom.
Integrasjon mellom nettbutikk og Mamut, for ordreimport.