Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

jin_startsiden.pngsyntaxerror.no har gjennom flere år vært aktiv bidragsyter til flere systemer bygget på åpen kildekode, og har da også vært aktiv i Joomla!-felleskapet siden starten. Har i de senere år vært webansvarlig for bl.a. Foreningen Joomla! i Norge, og har da også utviklet og bygd opp de fleste av sidene som foreningen driver. Disse ble også oppdatert nylig, med bl.a. nytt design.

jin_forum.pngEr personlig veldig fornøyd med den vellykkede migreringen av foreningsforumet fra SMF til phpBB3, hvor da alle brukere og innlegg ble overført uten større problemer. I tillegg ble det en veldig fin «integrasjon» av design i forhold til foreningens øvrige sider.

Norsk Joomla!-katalogNesten samtidig som foreningen fikk sidene oppdatert ble det også åpnet en ny side, en katalog over norske Joomla!-sider og leverandører. Denne håper vi vil bli en velbrukt «skryteside» for alle de fine Joomla!-sidene som finnes, og lages, i Norge.