Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

Mittklima.noFramtiden i våre hender har valgt syntaxerror.no som samarbeidspartner og leverandør av støtte/support til sine brukere (skribenter/innholdsadministratorer), i forbindelse med sin overgang og satsing på Joomla! på sine sider. syntaxerror.no vil også ha ansvar for å holde en eller flere av sidene oppdatert, etterhvert som nye versjoner av Joomla! gis ut.