Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

gaggiaGaggia.no eies og drives av Elektrosenter.no AS, og er en nettbutikk laget spesielt for deres utvalg av Gaggia-produkter - for den ultimate kaffeopplevelsen.

Nettbutikk bygget på Zen Cart, med design tilpasset av ShopOhoy Design.