Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

gzon_prodlisteGzon Norge hadde opprinnelig en Zen Cart-løsning, som "lå på siden av"  nettsiden bygget i publiseringsløsningen Joomla! CMS. De ønsket seg derfor en mer helhetlig løsning, og vi valgte derfor å migrere nettbutikken til VirtueMart - som er en integrert nettbutikkløsningen for Joomla. Migrering inkluderte overføring av alle produkter, omtaler, kunder, ordrer m.m. fra Zen Cart.