Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

kvinne24forum.png Kvinne24.no kontaktet syntaxerror.no ettersom deres side sårt trengte oppdatering, og oppretting av en del plagsomme feil. Det var også stor problemer med forumintegrasjonen som var gjort på siden, og forumet ble derfor konvertert til SMF for å gi en tettere og finere integrasjon uten bruk av wrapper.  

kvinne24.png

Ansvarlig redaktør Marianne Celius Amundsen ble så fornøyd over den jobben som ble gjort, og oppfølging de fikk forøvrig, at oppdraget utviklet seg til et sammarbeid over tid - med bl.a. serviceavtale for videre oppdatering av sidens kjerne og utvidelser. I tillegg er det gjort noen forbedringer på sidens oppbygging (designmal/template), med tilhørende moduler, blant annet for å gi en mer dynamisk og levende forside.