Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

Skjermbilde fra pavis.noOrthotech Medical Products er i gang med å utvikle ny nettbutikk på pavis.no og har valgt syntaxerror.no som sin samarbeidspartner for dette. syntaxerror.no skal først og fremst levere støtte og opplæring for utvikling og bruk av Zen Cart-løsningen, men bistår også direkte med utvikling og tilpasning.

 

Så langt er blant annet layout/design tilpasset, hvor da en dynamisk nedtrekksmeny er satt inn i topp. Denne toppmenyen erstatter flere av de tradisjonelle og plasskrevende sidemenyene. Av ting som også er på vei inn, kan DIBS Internet nevnes.