Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

pregoshopssyntaxerror.no har bistått Kristian Hauge AS med klargjøringen deres ny nettbutikk på Pregoshops.com

Dette innebar blant annet designtilpassninger, diverse tilpassninger og forbedringer på nettbutikkløsning, installasjon og klargjøring for kortbetaling (DIBS) m.m..