Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

sanabona_frontSanaBona.no er en ny nettside for produktserien SanaBona™, som har som mål er å inspirere deg til en sunn livsstil. De vil være din  leverandør av sunne goder fra naturen.

På deres nettsider vil de gi deg informasjon og dele sine beste oppskrifter slik at det blir lett og gøy å innlemme nye næringsrike ingredienser i ditt daglige kosthold.

sanabona_produktsideSanaBona.no er en flott side som det har vært gøy å lage sammen med vår grafiske sammarbeidspartner Shopohoy Design, i tillegg har kunden brukt Norunn Hov som sin grafiske konsulent, som da bl.a. har utformet logo og også kommet med innspill til siden.

Siden er bygget på publiseringsløsningen Joomla!, med skreddersydd design/mal og noen utvalgte utvidelser og tilpassninger. Bl.a. finnes det en egen oppskriftkomponent, som gjør det enkelt å fylle inn oppskrifter i en forhåndsdefinert mal med mulighet for kryssreffering mellom kategorier. Noe som f.eks gjøre mulig å sortere oppskriftene etter både hovedråvare og oppskrifttype.