Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

taijiwuxigongTaijiwuxigong var opprinnelig satt opp i en eller annen Mac-løsning, men siden eier var missfornøyd med både brukervennlighet, muligheter og hastighet på sidene ble syntaxerror.no kontaktet m.h.t. muligheter for overføring til Joomla!.

Dette gikk som man kan se veldig fint, og siden kjører nå en mer eller mindre standar Joomla!-løsning – på en standarmal med mindre kosmetiske tilpassninger. Sidens eier var så fornøyd med både tiden vi brukte, og resultatet at man ønsket en side til over i Joomla! ...