Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

trademan.pngTrademan.no er en standard nettbutikk levert i samarbeid med Service Design. Butikken består av en standard Zen Cart som er fullt oversatt til Norsk, med noen mindre design- og tekniske endringer tilpasset kunde.