Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

vip-norge.jpgVIP Norge AS hadde opprinnelig en HTML-side, laget i Frontpage, som påførte dem både arbeid og hodebry ved vedlikehold. Det ble derfor besluttet å bytte til publiseringssystemet Joomla!, men man ønsket også å videreføre eksisterende design - og dette ble da omskrevet og tilpasset det nye publiseringssystemet med godt resultat.