Utdatert oversikt

Denne oversikten over tidligere jobber er dessverre veldig utdatert, og er heller ikke spesielt prioritert per i dag. Leveringer fra senere år mangler dermed, noen nyere kan finnes på Facebook-siden vår ...

wikfWIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen Wado Kokusai. Organisasjonens utøvere og instruktører tilbys treningsleirer, graderinger og kurs nasjonalt og internasjonalt. De har et eget landslag med meget gode resultater, inkludert verdensmester- og europamestertitler i stilarten. Medlemsklubbene har egne tilbud til barn, ungdom, konkurranseutøvere og voksne mosjonister.

Nettside bygget på Joomla! med kalenderutvidelse.