Tilbudsforespørsel på oppdatering av nettside/-butikk

Fyll inn skjema nedefor dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på bistand til å oppdatere deres eksisterende nettside/-butikk.

Felter merket med stjerne er påkrevd.

Systeminformasjon
Systemtilpasninger

Dersom det finnes tilpasninger er det viktig at vi får vite om disse så tidlig som mulig, da dette vil påvirke arbeidsmengde og pris.

Informasjon / Beskrivelse

Gi oss en så detaljert beskrivelse av hva saken gjelder som mulig, så er det lettere å få en rask og god avklaring.

Kontaktopplysninger

Fyll inn informasjon om kontaktperson og tilbuds-/fakturamottaker (juridisk eier).